ئاڵەکۆک

حافزی مەهابادی add_a_photo
حافز
دیاری مەهاباد
note_add cloud_download