ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر
غەزەل
note_add cloud_download