ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر غەزەل
٣٣. بەم نەحوەیە سەرفی عیشقبازی
بەم نەحوەیە سەرفی عیشقبازی
موستەقبەلی کەمترە لە مازی
یەعنی لە مە دا کە بیکوژە زوو
بێ فەرقە حەقیقەت و مەجازی
ئەم شێعرە زەریفە خەتتی چاکە
نووسیومەتەوە لەڕووی بەیازی
کەششافی ڕمووزی ئایەتی تۆ
تەفسیری کەبیری فەخری ڕازی
بۆ قەددی زراوی بێژراوە!
نێزە و عەلەم و مەسافە غازی
نەیداوەتە من خودا بە مفتی
بەم مەشرەبە خۆت مەکە بە قازی
ئەم قافییە شایەگانە ئەمما
عەیبی نییە جاهیلێ بە ڕازی
ئەو ڕزقی موقەڕەڕە بە خۆی دێ
سەد دەفعە بخوازی یا نەخوازی
قیرتاسی و شەهڕەوایە حاجی
نەقدینەیی تۆ، بە چی دەنازی!

پەراوێز edit