ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر غەزەل
٣٨. لە سەر تەناف کە لەرزی هەتیوی سندووسی
لە سەر تەناف کە لەرزی هەتیوی سندووسی
شکا مەتاعی زەریفی و قیمەتی لووسی
تەنافی پردی سیراتە مونازیران مەحشوور
مەکانی مەلعەبە حەشرە لە موئمین و ڕووسی
سەمایە عەرسەیی بازی گوریسی کاهکەشان
ستارە نازیر و ماهیش هیلالی مەعکووسی
شوعاعی شەعشەعەیی شەمعە مەشعەلی ماهی
لە شەرمی تەلعەتی ئەو شەو دەبێتە جاسووسی
موناسەبەی ئەو و لەیلا، میسالی دێو و پەری
موشابەهەی ئەو و عەزرا، خەزاڵ و جاسووسی
دوو چاوی عەینی نەخۆشی لەنێو سەری زولفی
گران و سووکە لە ترسی ڕەقیبی کابووسی
لە کونجی خانەقە سۆفی خزا و نەیزانی
تەماعی دینی نەبێ یا ئەمانی نامووسی
وە حەشرە سۆفی بفەرموو هەتا لە دونیا دا
سیاهڕووی و خەڵق وا بزانێ سالووسی
عیونی تنقطع من نعمه الله
ارقنی دمعی الى ما تبل ملبوسی
و عینی عاد لتبکی فما استطال لنا
على فراق من اهوى یکون مایوسی
فیدایی لەنگەری دەستی سینانی کەیکاووس
درەفشی کاوە، ڕمی گیو و نێزەیی تووسی
کە هات و کەوتە سەما عیسەوی شکا و نەما
هەلاهەلایی کلیسا، سەدایی ناقووسی
کە هاتە خەندە و فەرمووی: یەڵانجی ماشەڵا
بە سادیقی بووە عیسایی میللەتی مووسی
هەچی کە هاتە تەماشا بە نووکی موژگانی
{فهولاء عبیدی} لەسەر دڵی نووسی
بە وەسفی قەترە بە دەریایە شاعیری وەکوو من
ئەگەر بە قافییە دانێم لوغاتی قامووسی
لە قافییە شوعەرا عەیبە لا بدەن ئەمما
بە یادی چاوی ئەمن لا دەدەم بە مەخسووسی
جەبینی ماه و ڕوخی میهرە، زولفی شەو، دەهەنی
سەبەب بە قافییەتەنگی بوو حاجی نەینووسی

پەراوێز edit