ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر غەزەل
٣٥. حەبیبی جان لە سەر چی ئەم ڕق و کینە هەتا کەی بێ
حەبیبی جان لە سەر چی ئەم ڕق و کینە، هەتا کەی بێ
بفەرموو دەنگی ساز و نەغمەیی موتریب، نەوای نەی بێ
بەری بوو دڵ لە عالەم تا لە نێو زولفت موقەییەد بوو
ئیتر فەڕشی حەیات و خۆشی یەکبارە دەبا تەی بێ
بە بادم دا دڵ و دین عاقیبەت بۆ بادەیی چاوت
دەمێکە توشنەیی هیجرم، بڵێن بادەی پەیاپەی بێ
لە نەزعی دەردی فیرقەت جانی زارم قەت خەلاس نابێ
مەگەر لەم کەوسەری لێوە، بڵێ بۆ خەستە با مەی بێ
لە بەر سێوی جەمالت حەق نیە تەنها منم مەحرووم
یەکێ لەیموون و یەک نارنجە، بۆ حاجی مەگەر بەی بێ

پەراوێز edit