ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر غەزەل
٦٦. قیسسەی شەبی هیجرانی مەکە باسی سبەینە
قیسسەی شەبی هیجرانی مەکە باسی سبەینە
لەو شامەوە تا سوبحی دوسەد فەرسەخی بەینە
مەورووسی تووە خوڵقی حەسەن، حوسنی خەلایق
چونکی کە موسەغغەر بکرێن هەردوو حوسەینە
قانوونی شیفابەخشی نیگاهت بە ئیشارات
جەللادی ڕمووزی کوتوبی حیکمەتی عەینە
زاهیر مەکە دەللاکی بە مووسای یەدی بەیزات
بۆ خەتتی یەهوودی کە شەڕی بەدر و حونەینە
تا سادە بوو جانی نەدەویست ئێستەکە لەعلی
دوو شاهیدی مەستی خەتی هێناوە کە بەینە
دڵ گەرمە بە دەوری قەمەری گەردشی چەرخی
خورشیدی زەمانە کە هەموو مووجیبی بەینە
یار هاتەوە فەرمووی خەتم هێناوە بە سەوقات
پێم گوت: ئەگەر ئەم توحفەیە بۆ حاجییە مەینە

پەراوێز edit