ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر غەزەل
٧. دەخیلت بم وەرە ساقی (أدر کأسا و ناولها)
دەخیلت بم وەرە ساقی (أدر کأسا و ناولها)
غەم و غوسسەی دڵم کەم بوو (ولی افتاد مشکلها)

ئومێدی میسکی موشکینم (صبا زان طره بگشاید)
کەچی نەمزانی بەم دەردە (چه خون افتاد در دلها)

لە هیجرانی ئەتۆ بۆ من (چه امن عیش چون هردم)
ئەجەل بانگمان دەکا زووکەن (که بربندید محملها)

بڵێ بمرە دەبێ بمری (گرت پیر مغان گوید)
کە چونکە خۆی خەبەردارە (ز راه و رسم منزلها)

لە بەحری عیشق و بەحری موج و (گردابی چنین هایل)
بە هاواری دڵم ناگەن (سبکباران ساحلها)

لە ئەووەڵ عیشقی ون کرد و (به بدنامی کشید آخر)
چلۆن پەنهان دەبێ سیڕڕێ (کز او سازند محفلها)

ئەگەر تو موخلیسی عیشقی (از او غایب مشو حافظ)
کە (حاجی) بۆ سەفەر بڕوا (دع الدنیا و أهملها)
پێداچوونەوە: بینایی دیدە

پەراوێز edit