ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر غەزەل
٤٢. پەرێشان زولفی تاتاری میسالی ئەژدیهای جەنگی
پەرێشان زولفی تاتاری میسالی ئەژدیهای جەنگی
نەزیری سەروی کشمیری، قیامەت قامەتی شەنگی
لە شەوقی شەمعی ڕوخساری، لە بیمی تەعنی ئەغیاری
لە کولبەی سینەیی ناری دەسووتێ دڵ بە بێدەنگی
لە ئەو لای کەس قوتار نابێ چ موئمین بێ چ کافر بێ
لە ئەم لاش کەس خەلاس نابێ لە هیند و دەیلەم و زەنگی
تەماشام کردووە نەقشی دەراهیم سەرفی مەمنووعە
کەچی قازی ئیزافەی کرد بە مفتی هاتە بەر چەنگی
دوو ماری زولفی شەبڕەنگی کە بێ بۆ لەعلی زەححاکی
لە ترسان پێی دەدا حاجی فەرەیدوون تەختی هۆشەنگی

پەراوێز edit