ئاڵەکۆک

سەید یاقۆی ماییدەشت add_a_photo
سەید یاقۆ
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
note_add cloud_download