ئاڵەکۆک

سەید یاقۆی ماییدەشت add_a_photo
سەید یاقۆ دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
١. دلبەر تۆ نەپرسی کە من ئەوقەر لە چە ماتم
دلبەر تۆ نەپرسی کە من ئەوقەر لە چە ماتم
حەیران خەم ئەبروو و زوڵفان سیاتم
ئەوزاع کەمیی دڵبەرە، عەیبی نییە بۆ من
هەرچەندە کە لاتم وە خودا مایلی لاتم
ڕۆژێ کە وەکووی تۆ ڕەسیم حاڵیی من بی
چون حاجی مشکی نمەیۆ ڕای نەجاتم
قوربان حەیاتم تۆ کە ناتی لە حەیاتم
سەرگەرد وەفاتم گوزەرێ کەر لە وەفاتم
زەهر ئەر بدەری نووشی بکەم دووست بلاتەش
وا زانمە خزری بدەری ئاب حەیاتم
من سەیید مسکینم و تۆ مونعم حوسنی
یەک بووسە بدەر من لە گدایان سەراتم

پەراوێز edit