ئاڵەکۆک

سەید یاقۆی ماییدەشت add_a_photo
سەید یاقۆ دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
٣. دڵم پابەست زولف یارەن ئەمشەو
دڵم پابەست زولف یارەن ئەمشەو
لە بەخت من درێژ و تارەن ئەمشەو
دڵی دێرم عەزیزا ماچە بولبول
ژە سەودای ڕوخ، گوڵ خارەن ئەمشەو
نە یارم هەمنشین نە دووست هەمدەم
لە تەنهایی، غەم غەمخوارەن ئەمشەو
ژە بەس دەردم گرانەن، قابزی ڕووح
ژە قەبزی ڕووحی من بێزارەن ئەمشەو
دڵی زارم ژە هجری ڕوویی یارم
سپەندێوەن کە بەم سەر نارەن ئەمشەو
سەبا لەم حاڵی زارم ئاگەهی تۆ
ئەگەر دڵداری من بێدارەن ئەمشەو
بواچە مەرهەمی زامانی سەیید
لە بۆیی نافەیی تاتارەن ئەمشەو

پەراوێز edit