ئاڵەکۆک

سەید یاقۆی ماییدەشت add_a_photo
سەید یاقۆ دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
٥. شوورێ وە سەرم کەوتییە لەم مەستیی چاوە
شوورێ وە سەرم کەوتییە لەم مەستیی چاوە
هیچ جێگە نەنیشم مەگەر ئەو جێ کە شەراوە
ئەم زولف و ڕوخە، دلبەرە یا لەیل و نەهارە؟
یا هەورە ڕەشی پەردەوەشی بانی هەتاوە؟
ڕوخسار تۆ وەک مانگ و دوو زولفت وەکوو عەقرەو
هەرچەند کە قەمەر عەقرەوە ڕازیم بە قەزاوە
(سۆزی دڵمە باعیسی تاو و کوڵی گریان
مەعلوومە کە ئاگر سەبەبی جۆششی ئاوە)
ماچان کە غەزاڵان چەرنەی شۆرە زەمینن
پەس ئاهوویی من چێشە کە لەم دیدە ڕەماوە؟
ئەی دڵ گوزەرێ کە وە کەمەرتاشیی فەرهاد
بێن ناڵەکەی ئەیژنەوی لەو دڵە کاوە
زاهد وە کەلام! غەیر خەت و ئەبروویی دڵدار
مەیلم نە وە مزگەوت، نە وە مێراو و کتاوە
زولفت و ڕوخت، وەه چە پەرێشان و بڵاوە
سەبرە و بە دڵی شیفتە، یەکبارە ڕژاوە
چاوان نگارم وە سپاه موژە ماچان
ئەی لەشکەر خوێنڕێژ ئەمە وەخت چەپاوە
دلبەر! لە غەمت سەیید بێچارە سەرشەو
خوێنڕێژییە لەم چاوە هەتا سوبح دەماوە

پەراوێز edit