ئاڵەکۆک

فایەق بێکەس add_a_photo
بێکەس سروود
٦. گۆرانی بۆ مەکتەب
وەتەن هاوار ئەکا ئەڵێ هەستن
ئەمڕۆ ڕۆژی هەوڵ و هیممەتە!
حەیفە نووستن زۆر دواکەوتون
قەومی دواکەوتوو دیل ونەگبەتە
ئیش کە بەمەردی بەدەست و بردی
بۆ پێشەوە ئەی لاوی کورد
***
بەخوڵق و کردەوەی شیرین
لەگەڵ یەک وەک برا بژین
بەسیە لە دڵ لابەرن قین
ئێمە دوودڵ بووین بۆیە دواکەوتین
ئیش کە بەمەردی بەدەست و بردی
بۆ پێشەوە ئەی لاوی کورد
***
عیلمە میللەت ڕزگار ئەکا
جەهلە بەجارێ وەتەن وێران ئەکا
کوڕگەل هەستن بۆ وا سستن؟
وەتەن وا چاوەڕێتان ئەکا
ئیش کە بەمەردی بەدەست و بردی
بۆ پێشەوە ئەی لاوی کورد
ئەم سروودە بەپێی ئاوازەکەی کێشی دێرەکانی دەگۆڕێت.
مۆرتکە ١٩٣٤

پەراوێز edit