ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٤٨. گیانە نازانی دڵم زامارە
گیانە نازانی دڵم زامارە
برینەکەی من لە دووری یارە
پار بوو ئەگەڕام لە دەشت و لە دەر
لە مانگی نیسان ئەوەڵ بەھارە
گەلێ نازداران ھاتبوون بۆ گەشت
ئەگەڕان لەناو گوڵ و گوڵزارە
یەک یەکیان دیار بوو ڕوخساری ئەنواند
بە غەمزەی ئەبرۆ کەوتنە ئیشارە
بە پەیکانی تیر دوو ئەبرۆی ھیلال
دڵ و جەرگ سووتا بووە سەد پارە
وەک ھەیکەل بێ ڕۆح ماوم بە پارە
جێی تیری ئەوە دڵ بریندارە
ئێستا ئەنۆشم شەرابی میحنەت
لوتفی چی ئەکەی چارت ناچارە
بە پەیکانی تیر

پەراوێز edit