ئاڵەکۆک

شاھۆ add_a_photo
شاھۆ دیوانی شاهۆ
٩١. دیسان دڵەکەی پڕ کەدرم مات و حەزینە
دیسان دڵەکەی پڕ کەدرم مات و حەزینە
بۆ دیتنی دڵداری بە ئاھ و بە ئەنینە
وەک بوڵبوڵی سەر چڵ لە فیراقی گوڵی گوڵزار
شەیدایە خەریکی جەزەع و شین و گرینە
کولرایەوە دیسان بە موژەت زامی دەروونم
چی بکم لەدەس ئەم ئێشە ھەمووی کۆنە برینە
ھەر ساتێ بە دەردێکۆ ئەناڵێ دڵی زارم
ڕۆژێ نییە ساکن بێ لە ئەم ناڵە و شینە
سەمتوورە مەگەر سینەیی پڕ جۆش و خرۆشم،
وا دەنگی ئەوەند ماتەم و خەمبار و حەزینە؟
ئەشکم کە لەتاو عەشقی گوڵی کوڵمی نیگارم
شایق دەڕژێ گشتی ئەڵێی قەترەیی خوێنە

پەراوێز edit