ئاڵەکۆک

ئاوات add_a_photo
ئاوات شاری دڵ
٩٠. سکاڵا
ڕووڕەشی دەرگای خوداوەندم لەبەر نەفسی خەبیس
سەیری ئامالی گڵاوم کەن دەگەڵ ئاکاری پیس

نەفسەکەی ئەممارەکەم وەک ماره، چۆن بۆم دەسرەوێ؟
ڕەنگ ‌وڕووشم هەروەکوو دارێکه پیر و وشک و سیس

کاکه دونیا خۆی گڵاوه، هەرکەسێکیش وێی کەوێ،
تێکەڵه بێ‌شک دەگەڵ خاشاک و ئەشیایی نەجیس

من قەرارم وایه ئەوجار تەرکی خۆشیی ‌کەم به دڵ
خواردنم نانێکی ڕەق بێ، بەرگ و پۆشاکم تەلیس

عومری بەدبەختیش ئەوەند توولانییه نابڕێتەوە
هێند درێژ و نالەبار و خوار و خێچه وەک گوریس

دەک بەڵای لێ‌دا ژیانی وا به نەنگ و عارەوە
نەسرەوێ عومری ئەوەند تاڵ و ژیانی١ وا خەسیس

١. چاپی ئەنیسی: ژییانی
لاپەڕە ٩٦ ی چاپی جەعفەر و ٧٨ ی چاپی ئەنیسی.

پەراوێز edit