ئاڵەکۆک

ئاوات add_a_photo
ئاوات شاری دڵ
٢٨٧. رباعی و دوبیتی
بخش اشعار فارسی امامی شامل چهار قطعە رباعی و دوبیتی است بە شیوەی زیر:

٢٨٦
رباعی اول
برخیز 'امامیا' که وقت سحر است!
هنگام گشایش دل و قفل در است
فرصت مده از دست اگر هشیاری
بیدار شو این دم، دم فتح و ظفر است

٢٨٧
رباعی دوم
جناب دوست نگاهی به من نمود و برفت
در گشایش و شادی ز من گشود و برفت
بگفتمش که دلم مبتلای قامت توست
نکرد رحم و تفقّد، دلم ربود و برفت

٢٨٨
رباعی سوم
یارب به کرم ذلیل راهم نکنید!
نزیک غم و ناله و آهم نکنید
مستوجب رحم خلق دنیا نشوم
محروم ز لطف صبحگاهم نکنید

٢٨٩
دوبیتی
ما و بلبل با گل و سنبل قراری داشتیم
با خزان عمر، آخر لالەزاری داشتیم
در نهان زندگی خود برگ و باری داشتیم
با دلارامان خود بوس و کناری داشتیم

روستای قاقڵاوا، ١٣٥٩ شمسی
نووسین: کەماڵ ڕەحمانی

پەراوێز edit