ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
١٤٧. مامە گیان ڕۆڕۆ بەتاڵە ڕەحمەتی حەق مەتڵەبە
مامە گیان ڕۆڕۆ بەتاڵە، ڕەحمەتی حەق مەتڵەبە
دەک شەفیعی مەحشەرت بێ رحمة للعالمین
خۆ نەبێ من هەر بە تەنها سەر بە سەر ئەهلی کەمال
هەر وەکوو من دڵ برینن مات و مەبهووت و حەزین
چووم بۆ تەئریخی ئەلای پیری موئەڕڕیخ، چی وتی
وا بە ئۆف و دەرد و غەم (تەئریخی بۆ دانا ئەنین)
١٩٤٢

پەراوێز edit