ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
٥٨. وەک نیگاهت کرد و نرخی بادەیی سەهبات شکاند
وەک نیگاهت کرد و نرخی بادەیی سەهبات شکاند
ڕووت کە دەرخست گیانە بازاڕی گوڵی حەمرات شکاند
زوڵفەکانت شانە کرد نرخی شکا میسکی خەتا
پێکەنیت بازاڕی شەکری میسر و بەلچیکات شکاند
کەعبە کەچ نابێ عەزیزم بۆچ لە لای زومرەی ڕەقیب
تۆ لەسەر ماچێ بە جارێ عاشقی شەیدات شکاند!
موحتەسیب ناترسێ بشکێ شووشەیی نامووسەکەت
هەر وەکوو شووشەی شەراب و گەردنی مینات شکاند
ئەی فەلەک یا ڕەببی بشکێ دەستی چەرخی کەچڕەوت
بێ سەبەب بۆ چی هەزار شووشەی دڵی دانات شکاند
خاکی دەرگاکەت چ ئیکسیرێکە سەرسامم کە بەو
وا کە قەدری تەختی شاهی خوسرەو و دارات شکاند
سیحرە ئەشعاری بەلیغەت ئەی کەمالی ئافەرین!
قیمەتی شیعری هەزاران شاعیری غەڕات شکاند

پەراوێز edit