ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٧٤. من کە عەبدی دەرگەهی تۆم تەرکی ئیحسانم مەکە
من کە عەبدی دەرگەهی تۆم تەرکی ئیحسانم مەکە
وا جگەر ڕێژاو و تینووم فەوت و تاڵانم مەکە
گەر بە عەبدیشت قبووڵ نیم تۆ بە سەگ بڕوانە تێم
پاسەوانیت بۆ ئەکەم مەحروومی دیوانم مەکە
قەت بە دوژمن من مەناسە دۆستی دنیا و قیامەتم
هیچ خەتا و سوچم نییە خۆ تیرەبارانم مەکە
تالعی مەجنوونە ئەحمەد دڵ وەکوو ئاتەشگەدە
ئەی سەنەم ئەی لات و عوزا بتپەرستی ناوی تۆم

پەراوێز edit