ئاڵەکۆک

ئەخۆل add_a_photo
ئەخۆل دیوانی ئەخۆل
٦٢. پێ وتنێک
بێ شیرمە قەتعییە ئینجا برایەوە
عومرم لەسەر زەمینی ژیانا بڕایەوە
ناوم لە دەفتەر و قەیدا کوژایەوە...
خوێنم بە نووکی خەنجەر و شیرا پژایەوە
ئەحمەد لە نیوەدا حیسابت کرا و نەمایەوە
ڕەمەڵ لە وەختی بەختی منا عەقڵی تیا نەما
بولبول لەسەر گوڵ و لەوە عەشقی تیا نەما
بۆ گرتنی هوما کە چووم ڕۆحی تیا نەما...
تینوم و چوومە سەر بەحر ئاوی تیا نەما
ئەحمەد بزانە نجومت فەنا و کشایەوە
عەقڵم هەبێ یارم نەما لەبەر دەست
ساحبی بەگ و هەم دوڕ بووم برا لە دەست
بێ ئەنجەل ئەمرم ئەزانم حەقم ئەچێ لە دەست
بێکەس و، غەریب و کەساسم نە شێت و نە مەست
ئینجا کە پایزە گەڵای درەخت وەرایەوە
چۆن بێ قەرار و قەرام بە دەست زەمانەوە
بۆ خۆ کرام بە هەدەف هەم نیشانەوە...
ناسۆر و زەخم و برینم ئاوا کولانەوە
کوژراوی چاوی فڵانم بە جانەوە...
فرمێسکی چاوی ئەحمەدە وا مەوجی دایەوە

پەراوێز edit