ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٦٥. بە دوو زولفی تەنافبازت ئەڵێن دوو بەچچەعەییارە
بە دوو زولفی تەنافبازت ئەڵێن دوو بەچچەعەییارە
بە دانەی خاڵەکەی سەر ڕوو ئەڵێن: هیندوویی گوڵزارە
بە چاوی مەست و خوونڕێزت ئەڵێن یا بازە یا شاهین
ئەڵێن: ئەو تیپی موژگانە سوپای ماچین و تاتارە
بە جیلوەی قەددی مەوزوونت ئەڵێن وەک تاوسی باخی
لەبەر شیرینیی نوتقت ئەڵێن لێوت شەکەربارە

پەراوێز edit