ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٦٦. تا زولفی لەسەر چیهرە پەرێشانی سەبایە
تا زولفی لەسەر چیهرە پەرێشانی سەبایە
ئاشوفتەگیی و تیرەگیی بەختی سییایە
ڕووی و لەب و مووی هەمدەم و ئامیزشی یەک بوون
غونچەی چەمەن و بوردی یەمەن، موشکی خەتایە
شمشادی قەدی سەروی خەرامانە ڕەوانە
جێگیری دڵی پادشەه و شاه و گەدایە
چاوی کە وەکوو دیدەیی بازێکە شکاری
دڵ وەک کەوی بێچارە گرفتاری بەڵایە
زێوەر نییە دۆستێ کە ڕەقیب تووشی بەڵا کا
مەعلوومە سەوابی ئەمە وەک حەجج و غەزایە

پەراوێز edit