ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٤. دەخیلت بم وەرە ساقی (أدر كأسا وناولها)
دەخیلت بم وەرە ساقی (أدر كأسا وناولها)
غەم و غوسسەی دڵم کەم بوو (ولی افتاد مشکلها)

ئومێدی بۆیی میشکم بوو (صبازان طره بگشاید)
کەچی نەمزانی بەم دەردە (چ خون افتاد در دلها)

لە بەحری عەشق و خەوفی مەوج (گردابی چنین هائل)
بە هاواری دڵم ناگەن (سبک باران ساحلها)

لە ئەووەڵ عەشقی خۆم هون کرد (ببد نامی کشید اخر)
چلۆن پەنهان ئەبی سیڕڕێ ( کز و سازند محفلها)

بڵێ بمرە ئەبێ بمرێ( گرت پیر مغان گوید)
کە ڕەهبەر خۆی خەبەردارە (ز راهـ و رسم منزلها)

لە هیجرانی ئەتۆ بۆ من (چه امن و عیش چون هردم)
ئەجەل بانگمان ئەکا دەم دەم( که بربندید محملها)

ئەگەر تۆ( زێوەر)ی عەشقی (ازو غائب مشو حافظ)
کە یارت بۆ سەفەر ئەڕوا (دع الدنيا و أهملها)
نووسین: بینایی دیدە

پەراوێز edit