ئاڵەکۆک

زێوەر add_a_photo
زێوەر دیوانی زێوەر
٤. دەخیلت بم وەرە ساقی أدر کأساً و ناولها
دەخیلت بم وەرە ساقی أدر کأساً و ناولها
غەم و غوسسەی دڵم کەم بوو ولی افتاد مشکلها
ئومێدی بۆیی موشکم بوو صبا زان طره بگشاید
کەچی نەمزانی بەم دەردە چه خون افتاد در دلها
لە بەحری عەشق و خەوفی مەوج گردابی چنین هائل
بە هاواری دڵم ناگەن سبک باران ساحلها
لە ئەووەڵ عەشقی خۆم هون کرد به بد نامی کشید اخر
چلۆن پەنهان ئەبی سیڕڕێ کز و سازند محفلها
بڵێ بمرە ئەبێ بمرێ گرت پیر مغان گوید
کە ڕەهبەر خۆی خەبەردارە ز راه و رسم منزلها
لە هیجرانی ئەتۆ بۆ من چه امن و عیش چون هردم
ئەجەل بانگمان ئەکا دەم دەم که بربندید محملها
ئەگەر تۆ زێوەری عەشقی ازو غائب مشو حافظ
کە یارت بۆ سەفەر ئەڕوا دع الدنیا و أهملها

پەراوێز edit