ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٥. دڵەی کەمتەر ویر
دڵەی کەمتەر ویر...
دڵەی کەم خەیاڵ، کەم فامی کەم ویر

شۊ، جان فیدایی جە پەروانە گیر
پەروانە دارۊ، جە شۊڵەی ئایر

وېنەی پەروانە پڕ مەیل و وەفا
پەرێ وەسڵی دۊس بکېشە جەفا

تا بە ئایری عیشق دڵ یەند نەسۊزۊ
کەی ساکن مەبۊ؟ هەر دۊس مەبېزۊ

وېت دە بە ئایر وېنەی پەروانان
تا جە تاییفەی مەجنۇنت وانان
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit