ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٥. دڵەی کەمتەر ویر
دڵەی کەمتەر ویر...
دڵەی کەم خەیاڵ، کەم فامی کەم ویر
شۆ، جان فیدایی جە پەروانە گیر
پەروانە دارۆ، جە شۆڵەی ئایر
وێنەی پەروانە پڕ مەیل و وەفا
پەرێ وەسڵی دۆس بکێشە جەفا
تا بە ئایری عیشق دڵ یەند نەسووزۆ
کەی ساکن مەبۆ؟ هەر دۆس مەبێزۆ
وێت دە بە ئایر وێنەی پەروانان
تا جە تاییفەی مەجنوونت وانان

پەراوێز edit