ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٦. دیدە بېخەوان
دیدە بېخەوان...
هام دەنگی ناڵەی، دیدە بېخەوان

کەس بېدار نېیەن جە نیمەشەوان
مەربادی شەوخېز، یا تافی ڕەوان

یەکێ جە ئەوان منەنان هاڵا
پەیوەستەن ناڵەم هەم شەو وە باڵا

غەیر جە بادی سوب تافی وەش نەفەس
نمەگنۊم وە گۊش سەدای دەنگی کەس

ئومېد هەن بە تۊ یا شای ساحېب نەرد
یا هامڕاز، یا مەرگ، یا خۊ دەوای دەرد
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit