ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٦. دیدە بێ خەوان
دیدە بێ خەوان ...
هام دەنگی ناڵەی، دیدە بێ خەوان
کەس بێدار نیەن جە نیمە شەوان
مەربادی شەوخێز، یا تافی ڕەوان
یەکێ جە ئەوان منەنان هاڵا
پەیوەستەن ناڵەم هەم شەو وە باڵا
غەیر جە بادی سوب تافی وەش نەفەس
نمەگنۆم وە گۆش سەدای دەنگی کەس
ئومێد هەن بە تۆ یا شای ساحێب نەرد
یا هامڕاز، یا مەرگ، یاخۆ دەوای دەرد

پەراوێز edit