ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٧. دیدەم نەمین بی
دیدەم نەمین بی...
بەسەر خەم، دایم، دیدەم نەمین بی

قامەت چۇن کەمان چەفت چەمین بی
موحتاج بە مەئوای ژېری زەمین بی

خەیاڵی شادیم دۇر کەفتەن چەنە
هەر سەیلی غەمەن مەوارۊم وەنە

دڵ بە تیخی خەم پارە پارە بی
هەر کۊ شادیم بی گرد ئاوارە بی

مەر زەڕەی خەمم ئەوسا بشۊوە
سەر بنیۊن وە قەبر تازە گڵکۊوە
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit