ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٨. دیدەم پەیامێ
دیدەم پەیامێ...
چېش مەبۊ دیدەم جارێ پەیامێ؟

یا نام و نیشان دوعا و سڵامێ
یا تایێ جە زوڵف خەیاتەی خامێ

یا زەڕېو مەیلت بکېیانە پەرېم
نەبا چۇن قەقنەس ئایر بشۊ لېم

وەرنە بە ئایر گڕ سۊزانەوە
یا هاوېل بېیان وە هۊزانەوە
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit