ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٨. دیدەم پەیامێ
دیدەم پەیامێ...
چێش مەبۆ دیدەم جارێ پەیامێ؟
یا نام و نیشان دوعا و سڵامێ
یا تایێ جە زوڵف خەیاتەی خامێ
یا زەڕیۆ مەیلت بکیانە پەرێم
نەبا چوون قەقنەس ئایر بشۆ لێم
وەرنە بە ئایر گڕ سۆزانەوە
یاها وێل بیان وە هۆزانەوە

پەراوێز edit