ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٥. دڵە دەردی دۇن
دڵە دەردی دۇن...
بۊ، مەبە وە تەنگ جەفای دەردی دۇن

وېت مەکەر بە چنگ خاری خەم زەبۇن
بۍ پەروا نیشە تا چۇن مەبۊ چۇن

ئەر خەم و خەیاڵ، چۇن کۊ لېت بارەن
ئەر شادیش مەبۊ، هەزار هەزارەن

ئاخر هەر دۇشان بەبۍ مودارا
مەویەران چۇن باد، بۍ سۇد وە سارا

سا بە بی سۇدەن خەم و شادی دۇر
بۊ تا پەی شادیش بنیەم بەندی جۇر

گەردەن نیهادەی بەندی قەزاش بە
بۍ پەروا جە بەند ڕشتەی ڕەزاش بە
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit