ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٤. دڵە تۆ وە تیر
دڵە تۆ وە تیر...
ناشی کەماندار بپێکووت وە تیر
پەرێ بەینەتان شێت مەبی و زویر
دۆسی بەینەت دار، نمەگنۆت نە ویر
ئەگەر تۆ پێتەن زەڕەی عەقڵ و فام
پەرێ بەینەتان، شێت مەبە سەر سام
دۆسی بێ بەینەت سزا مەدۆ پێت
بە زبان ماچۆ سەرم هانە ڕێت
لەعنەت بۆ لێشان قەومی بێ وەفا
هەر ڕۆ بە ڕەنگێ مەنمانان جەفا
ئەگەر بێ بەینەت ببان هەزارێ
گشت بان بە قوربان یەک بەینەت دارێ

پەراوێز edit