ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٤. دڵە تۊ وە تیر
دڵە تۊ وە تیر...
ناشی کەماندار بپېکۊت وە تیر

پەرێ بەینەتان شېت مەبی و زویر
دۊسی بەینەتدار، نمەگنۊت نە ویر

ئەگەر تۊ پېتەن زەڕەی عەقڵ و فام
پەرێ بەینەتان، شېت مەبە سەر سام

دۊسی بۍ بەینەت سزا مەدۊ پېت
بە زبان ماچۊ سەرم ها نە ڕېت

لەعنەت بۊ لېشان قەومی بېوەفا
هەر ڕۊ بە ڕەنگێ مەنمانان جەفا

ئەگەر بۍ بەینەت بېبان هەزارێ
گشت بان بە قوربان یەک بەینەتدارێ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit