ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٢٥١. چراغم وەفات
چراغم وەفات ...
بێ بەینەتەنی هیچ نیەن وەفات
سێ ساڵ چوون یەک ڕۆ من کێشام جەفات
جەو سێ ساڵ جارێ، هیچ نەدیم وەفات
سی و شەش ماهەن من، جەفات مەکێشوو
یانەی سەبرم سفت تاکەی مەنیشوو
قیبلەم حیساب کەر ساعەتان چەندەن
جە گرد سەعاتێ دڵ جە لات بەندەن
بیست و پەنج هەزار نۆسەد و بیستەن
دڵ مەیلش بە تۆن، هەر تۆش ئەویستەن
هەزار و هەشتا ڕۆوان بی کامڵ
ڕۆیێ مورادم لێت نەبی حاسڵ
ئەر تۆیچ مەیلت هەن، ڕاس بواچە پێم
وەرنە ساکن بوون با جە یانەی وێم

پەراوێز edit