ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٠. قیبلەم داخەوە
قیبلەم داخەوە...
تۊ وەش بای، مەردم من بە داخەوە

داخۊ بۊ تۊ بەی وە بەیداخەوە؟
مەیل کەی بە جەستەم بە دەماخەوە؟

بەیداخان پەخش کەی وەسەر باڵادا
لەرزان بان وەبان باڵای ئاڵادا

پەی چېش وە بۍ تۊ، بینایی دیدەم
سوپای خەم نە دڵ وەنەم بېیەن جەم؟

سا بە فیدات بام جە بەیداخان بۊ
با داخان ساڕېژ خەم پەی داخان بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit