ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣٩. قیبلەم جەلاتەن
قیبلەم جەلاتەن...
قیبلەم، بە کەلام مەیلم جەلاتەن
ئەر سەد قاڵبم دوور جە وڵاتەن
گیانی شیرینم نە خاکپاتەن
مەواچە قاڵب کەفتەن جە تۆ دوور
ڕۆح نە پەروازەن پەروانە دەستوور
مەگێڵۆ، مەدۆ، دەور نە دەور یانەت
هەر سوب مەماڵۆ سەر نە ئاستانەت
قاڵب بێ ئەرواح ئامان بەی ڕاوە
بەی ڕای ناڕەزای قەستی قەزاوە
هەم نیاز بەو کەس بینای کارانەن
باعیسی مۆبەت مەیلی یارانەن
منیچ مەسۆزوو دوور جە زوڵف و خاڵ
وەرنە وێ پەی من وێرانمەن ماڵ

پەراوێز edit