ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٣٩. قیبلەم جە لاتەن
قیبلەم جە لاتەن...
قیبلەم، بە کەلام مەیلم جە لاتەن

ئەر سەد قاڵبم دۇر جە وڵاتەن
گېیانی شیرینم نە خاک پاتەن

مەواچە قاڵب کەفتەن جە تۊ دۇر
ڕۊح نە پەروازەن پەروانە دەستۇر

مەگېڵۊ، مەڎۊ، دەور نە دەور یانەت
هەر سوب مەماڵۊ سەر نە ئاستانەت

قاڵب بۍ ئەرواح ئامان بەی ڕاوە
بەی ڕای ناڕەزای قەستی قەزاوە

هەم نېیاز بەو کەس بینای کارانەن
باعېسی مۊبەت مەیلی یارانەن

منیچ مەسۊزۇ دۇر جە زوڵف و خاڵ
وەرنە وۍ پەی من وېرانمەن ماڵ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit