ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٨. شینم کەر وە نەرم
شینم کەر وە نەرم...
واچدێ بە قیبلەم، شینم کەر وە نەرم
بە ڕشتەی چاوان، بە ئەسرینان گەرم
بانگ هوردۆ وەسەر بێ پەروا بێ شەرم
زینهار چۆی تەرمم با نەونەمام بۆ
وێنەی باڵای ئەو نازک ئەندام بۆ
ئەی بەڵا باڵای ئەو پەی کەردەنان
عەشقی دینی ئەو بە خاک بەردەنان
ئەوسا دوو چێوە تەرمم سوار کەن
جەو درەنگەدا، یار خەبەردار کەن
نیم نیگایێ ناز چەنیم بکیانۆ
غەمزەش وە باڵای قەبرم بشانۆ

پەراوێز edit