ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٨. شینم کەر وە نەرم
شینم کەر وە نەرم...
واچدۍ بە قیبلەم، شینم کەر وە نەرم

بە ڕشتەی چاوان، بە ئەسرینان گەرم
بانگ هۊردۊ وە سەر بۍ پەروا بۍ شەرم

زینهار چۊی تەرمم با نەونەمام بۊ
وېنەی باڵای ئەو نازک ئەندام بۊ

ئەی بەڵا باڵای ئەو پەی کەردەنان
عەشقی دینی ئەو بە خاک بەردەنان

ئەوسا دۇ چېوە تەرمم سوار کەن
جەو درەنگەدا، یار خەبەردار کەن

نیم نیگایێ ناز چەنیم بکېیانۊ
غەمزەش وە باڵای قەبرم بشانۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit