ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٢٧. شیم نە خەیاڵان سەیری دنیام کەرد
شیم نە خەیاڵان سەیری دنیام کەرد
واتم مەر وینۊ کەسېو ساحېب دەرد

شار بە شار گېڵام، بېیام دەربەدەر
پەرسام، کەس جە دەرد نەدارۊ خەبەر؟

هەر دام بەسەردا پەرێ جەستەی وېم
پەرێ دەوای دەرد جەی نەڕەستەی وېم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit