ئاڵەکۆک

ئەحمەد موختار جاف add_a_photo
موختار دیوانی ئەحمەد موختار جاف
٨٨. دڵی زارم بەدایم بەستەیی زنجیری گیسووتە
دڵی زارم بەدایم بەستەیی زنجیری گیسووتە
وجوودی وەک کەتانم لەت لەتی شوعلەی مەهی ڕووتە
دڵم دایم کە وا زامارە ئەی شۆخی دڵئازارم
هەمیشە خەستە و مەجرووحی شمشێری دوو ئەبرۆتە
وەکوو شەمع ئەر دەمێ ئەگریم و گاهێ وام لە شەوقا من
هەموو سیحر و دەسیسەی عیلم و مەکری چاوی جادووتە
لە بازاڕی مەحەببەتدا من ئێستا زۆر بە سەرمایەم
ڕەقیبی سەگ سیفەت ئەلحەمدولیللا ئێستە تابووتە
بچۆ بیمارخانەی عیشقی ئەو شۆخە تەماشا کە
لەلایێ ناڵە و دەنگی نەخۆشە، لایێ تابووتە
ئەگەر سەد ساڵ جەفا کەی دڵبەرا من بەندەفەرمانم
کە چونکە من ئەزانم دائیمەن بەدخوویی هەر خووتە
نیگارم تووتییە بۆ خۆشزوبانی و لەنجە و عیشوە
ئەما حەیفێ کە ئەو شۆخە لەگەڵ زاغی سیا جووتە
ئەگەر ئەحمەد بەدایم عاشقی مەجنوون سیفەت ڕووتە
مەکە مەنعی هەموو تاوانی شەوق و شوعلەیی ڕووتە

پەراوێز edit