ئاڵەکۆک

ئەحمەد موختار جاف add_a_photo
موختار دیوانی ئەحمەد موختار جاف
٨٧. دڵبەرێکم هەیە سیمینبەر و خۆش ڕەفتارە
دڵبەرێکم هەیە سیمینبەر و خۆش ڕەفتارە
چاوی وەک نێرگسی شەهلا هەموو دەم بیمارە
ئەبرویی قیبلەیە، خاڵی حەجەرولئەسوەدە ئەو
پەرچەمی میسلی سەلیب، زوڵفی ئەڵێی زوننارە
ڕووی گوڵەباخە نیگارم بە خوا حەیفە کە ئەو
هاوڕەفیقی شەو و ڕۆژی دڕک و هەم خارە
ساحەبی عیشوەیە غارەتگەری ئیمانی مەیە
دڵڕەق و زاڵمە بێ میهر و وەفا و عەییارە
ڕوویەتی ئاهویی چین و نیگەهی ئافەتی دین
دەمی وەک فندق و لێوی هەر ئەڵێی گوڵنارە
بۆ فریبی دڵی ئەحمەد هەموو دەم ئەو شۆخە
حازرە یاڕەبی، ئەو دڵبەرە چەن مەککارە

پەراوێز edit