ئاڵەکۆک

ئەحمەد موختار جاف add_a_photo
موختار دیوانی ئەحمەد موختار جاف
٧٥. بێوەفا مارف بەجارێ بۆچ لەبیرت چوومەوە
بێ وەفا مارف بەجارێ بۆچ لەبیرت چوومەوە
بۆ چی نازانی ئەمە چەن ڕۆژە من هاتوومەوە؟
ئەی نەفام چۆن شێر ئەسیری پەنجەیی ڕێوی ئەبێ؟ !
شاهبازت دیوە تا ئەمڕۆ بە چنگی بوومەوە؟ !
هاتمەوە بەڵکوو کە چەن وەقتێ لە غەم فارغ ببم
چاوی فەتتانیم کە دی دیسان لەسەر خۆ چوومەوە
ئەهلی ئەم شارە لە وەقتێکۆ کە تۆ ون بووی لە من
مات و بێ دەنگن بە شێخ و جوولەکە و مالوومەوە
زۆر ئەترسم تۆ نەبینم یا بڕۆمۆ چاوەکەم
ناموراد و دەربەدەر بم بەم دڵەی مەحروومەوە
پێی وتم ئەحمەد لەبەر چی قامەتت وا خەم بووە
بۆ چی ئێستاش وای بە داخی تاقەکەی ئەبروومەوە؟
بۆ میرزا مارفی شاعیرە

پەراوێز edit