ئاڵەکۆک

ئەحمەد موختار جاف add_a_photo
موختار دیوانی ئەحمەد موختار جاف
٧٤. بۆچ زەمانە هەر لەگەڵما مەیلی غەدداری هەیە
بۆچ زەمانە هەر لەگەڵما مەیلی غەدداری هەیە
بۆچ فەلەک دایم خەیاڵی مەردوم ئازاری هەیە
زاڵمە بێ مروەتە خەسمی کەسانی عاقڵە
فیتنەیە ئەو کافرە هەر مەیلی خونخواری هەیە
من نەخۆش و خەستە و زارم لە ڕۆژێکۆ کە وا
چاوی مەخمووری نیگارم مەیلی بیماری هەیە
من خەیاڵی گەردنی ساقی و مەی و بادەم بەسە
خواجە هێند بێ عەقڵە هەر دەردی جلوباری هەیە
تەرکی دین و مەزهەبم کرد من کە دیم زوڵفی نیگار
حەڵقە حەڵقە و پێچ پێچە شکڵی زونناری هەیە
تەرکی کە توخوا ڕەفیقیی زاهیدی بێ عەقڵ و هۆش
چونکە ئەو شێت و نەزانە عیللەتی ساری هەیە
خوێنی پاکی لاوی کوردانە ڕژاوە کێو و کەژ
بۆیە وا ئێستاکە سوورە، ڕەنگی گوڵناری هەیە
بۆ دڵم خۆش بێ بە ڕەنگی ئەم بەهارە فەسڵی ئەو
من موحەققەقمە ئەمیش هەر شێوەکەی پاری هەیە
شێت و شەیدا بە ئەگەر وەسڵی نیگارت مەتڵەبە
دوژمنی ئەو شەخسە بە وا بەختی هوشیاری هەیە
دەستەئەژنۆ قوڕبەسەر گریانە پیشەی ڕۆژ و شەو
ئەحمەدی بێچارە عیشقی شیوەن و زاری هەیە

پەراوێز edit