ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٩٧. ئەبداڵی ئەبەد هەر منم ئەی چەرخی جەفاکێش
ئەبداڵی ئەبەد هەر منم ئەی چەرخی جەفاکێش
تا دەربەدەر و شەهر بە شەهرم وەکوو دەروێش
یەک بێشە لە سەحرایی دەروون سەبزە لە سینەم
از بس که ڕوا تیری نیگاهت لە دڵی ڕێش
تا یاری منی یاری دڵم هەر غەمی تۆیە
بێگانە بووم یەکسەرە بۆ تۆ لە کەس و خوێش
جوز بووسەیی ئەییامی ڕەزامەندیی دڵدار
نەمدی لە جیهانا بە ئەبەد نۆشێ بەبێ نێش
وا دێتەوە سوێ زەخمی دەروون گاهی خەیاڵت
شەو خاوی نییە سالمی بێچارە لەبەر ئێش

پەراوێز edit