ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٤٦. بە تەنگە دڵ لە سینەمدا وەکوو مورغی قەفەس ئەمشەو
بە تەنگە دڵ لە سینەمدا وەکوو مورغی قەفەس ئەمشەو
بە جان شیوەن دەکەم یاران لە هیجرا ناهەوەس ئەمشەو
خەو و تەرەف و فەراغەت زەحمەتە بۆ عاشقی بەدبەخت
موژەم یەک یەک لە چاوا بوو بە نێشی خار و خەس ئەمشەو
کە مینقاری هەوەس ناگاتە سەر شەککەر وەکوو تووتی
بەسەر خۆما دەدەم دەستی تەئەسسوف وەک مەگەس ئەمشەو
جڵەوڕێز وا بە چوستی هات و لێی دام ڕەهزەنی ئەندووه
لە جەڵدەڕاهی حەلقووما بڕیی ڕێگەی نەفەس ئەمشەو
سەر و پێچ و دەم و ڕیشی ڕەقیب سەیر کەن ڕەفیق ئامان
بە چۆکا هاتووە ئەفگەندەسەر هەر وەک تەرەس ئەمشەو
لە مەیدانی بەلاغەتدا قەڵەم سەرخۆشە بۆ نووسین
لە هاتووچۆ و تەرەددوددا دەکا مەشقی فەرەس ئەمشەو
ئەگەر دڵبەر بپرسێ حاڵی سالم پێی بڵێن تۆ خۆش
لە کێوی میحنەتا ناگا بەسەریا هات هەرەس ئەمشەو

پەراوێز edit