ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٤٥. ئەی حاریس ئەگەر دەوڵەت و جاه و حەشەمت بوو
ئەی حاریس ئەگەر دەوڵەت و جاه و حەشەمت بوو
دوڕڕ و گوهەر و لوئلوء و لەعل و درەمت بوو
مەهڕوویی سیەهموویی سەمەنبوو خەدەمت بوو
«هەر چەند کە عومری خزر و عەیشی جەمت بوو
چونکە ئەمەلت زۆرە چ عومرێکی کەمت بوو»
گاهێ بە دوعا ڕوو دەکەیە قیبلەیی حاجات
گاهێ لە ڕەعییەت دەبییە مەرگی موفاجات
ناکەی بە ئەبەد قەت لە دڵا فیکری موکافات
«ئەی جامیعی دونیا و قیامەت بە خەیاڵات
ئەو ڕۆژە کە ڕۆیی نە ئەوت بوو نە ئەمت بوو»
ئەی مونکیری ئەفسوردەیی زاڵمدڵی بەدزات
ئەی زاهیدی باتین بەد و زاهیر لە عیبادات
بێ تەربییەتی موڕشید و بێ تەییی مەقامات
«دوێنێ چ بوو دەتدا بە زوبان لافی کەرامات
ئەمڕۆ نە دەمت بوو، نە دەمت بوو، نەدەمت بوو»
ئەووەل فەرەحی دا فەلەک ئاخر غەمی هێنا
گوم بوو لە دەهەن خەندە و دڵ ماتەمی هێنا
باقڵ دەمی مەرگە کە هەناسەت کەمی هێنا
«عومرت نەفەسێکی کە هەموو عالەمی دێنا
بمرە لە غەمیدا کە هەموو سەرفی غەمت بوو»
هەر چەندە کە عومری خزر و جامی جەمت بوو
چونکە ئەمەلت زۆرە، چ عومرێکی کەمت بوو!

ئەی جامیعی دونیا و قیامەت بە خەیاڵات
ئەو ڕۆژە کە مردی، نە ئەوت بوو و نە ئەمت بوو!

بێزارە لە تۆ ئێستە، هەماغۆشی عەدووتە
دونیا، کە دوێنێ حەرەمی موحتەرمت بوو!

دوێنێ چ بوو دەتدا بە زوبان لافی کەرامەت؟ !
ئەمڕۆ نەدەمت بوو، نە دەمت بوو، نە دەمت بوو!

عومرت نەفەسێکی کە هەموو عالەمی دێنا
بمرە لە غەمیدا کە هەموو سەرفی غەمت بوو

وەک شەڵتە پەین گەه پڕ و گەه خاڵییە بەتنت
سەوم و ئەمەلت باعیسی نەفس و شکەمت بوو

نالی چییە وا میسلی جوعەل غەرقی شیاکەی
خۆ تۆ بە حیسابی وەکوو پەروانە شەمت بوو؟ !

«نالی»
پێنج خشتەکی لەسەر غەزەلێکی نالی

پەراوێز edit