ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٣١. ئەم ژینە کە ڕادەبرێ، چ شیرین و چ تاڵ

ئەم ژینە کە ڕادەبرێ، چ شیرین و چ تاڵ

تووش بی بە مەرگ، چ دەربەدەر بی چ لە ماڵ

بێ خەم بژی! خۆش بە! پاشی مەرگی من و تۆش

بێ پسانەوە دێن ڕۆژ و شەو و مانگ و ساڵ

چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ
پیمانه که پر شود چه شیرین و چه تلخ
می نوش که بعد از من و تو ماه بسی
از سلخ به غره آید از غره به سلخ

پەراوێز edit