ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٣٠. خەو بەسیە بەیانە هەستە چاوکاڵی شەپاڵ

خەو بەسیە بەیانە هەستە چاوکاڵی شەپاڵ

گفتێکی شیرین بکە مەزەی بادەی تاڵ

کاروانی ژیان دەئاژوێ ڕوو بە نەمان

هاکا من و تۆش دەبینەوە خەون و خەیاڵ

وقت سحر است خیز ای مایه ناز
نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز
کانها که بجایند نپایند بسی
و آنها که شدند کس نمیاید باز

پەراوێز edit