ئاڵەکۆک

سوارە ئیلخانیزادە add_a_photo
سوارە خەوە بەردینە
١٨. گیانی گوڵان
باغێکی پڕ لە گوڵە باغەکەی دوو چاوت
ڕەشە ڕیحانەیە، بۆنی زوڵفی نەرم و خاوت
زوڵفی سییات داوی دڵانە
زەردەخەنەت گیانی گوڵانە
مەڕۆ یارم، گوڵی نازدارم
وەرە جێ ژوانم ئاواتی ژیانم

پەراوێز edit