ئاڵەکۆک

سوارە ئیلخانیزادە add_a_photo
سوارە خەوە بەردینە
١٧. کەم دەرخەمەی خەم دەرکەرم
کەم دەرخەمەی خەم دەرکەرم
زمسان بەپۆی باڕن هەرەسی تانی
شەوەزەنگی تەنی
هەرچی هەیە بەرز و نەوی
شار و دەری لێم گرتە بەس
شادی هێلانی هێشتەجێ
ماڵ کاولم
بەزم و هەرای خەم کەوتە ڕێ
دەوروبەرم
لوورە و وەڕەی گورگی چەشە
شەویار بەوە کەیفی خۆشە
بەرزە دەماخی گورگەوان
قاقای گەیشتە ئاسمان
پاکی و جوانی، ڕۆژی ڕەشە
فەسڵی خەزان دەردە بۆ من
چیت پێ بێژم تاقە گوڵم
تەشقی بەهاری نیشتمان
داگیرکەری ملکی دڵە
لەبەرئەوە بەعشقی خودا
بۆ تۆ ئەگەر
بێجگم جێگەیکی بچکۆڵە
نیمە لە دڵ، دڵگیر مەبە
لێم سڵ مەکە
هەستە وەرە ئەی نازەنین
تا لەم شەوە تووشی بەسامی ڕووڕەشە
گشتە سروودێ دەس پێکەین
بۆ پیرۆزی
با ئاگرێ بەردەینە ماڵی ناحەزی و سەرما و سۆڵ
بای تووڕەیی خەڵکی هەژار
باتی ڕەشی بەرز بێ ئاگری
با بۆ پرووزی داگرێ ئاباد و چۆل بۆ چاوەزار
دەبا بڕۆین
بەرەو بەهار
ڕوو لە هەتاو
دەهەستە باڵ بگرینەوە
فەسڵی لە ڕاونانی شەوە
سەرما ڕۆیی، زمسان نەما
کاتی بەهار
بەفر و سەهۆڵی ئەتوێنێ
پێئەکەنێ خۆ ئەنوێنێ
تاوێ لە باوەشتا لەشم
سەرمای لە لەش پاک دەرئەچێ
ئەوسا لەسەر جووتە شەمامەی باخەڵت
بۆنی بەهاران بۆن ئەکەم
مەرجە لە ژێر
کەپری قژ و سێبەری ئەگریجەکەتا بگرم وچان
دڵدارەکەم، یا چاو لە تۆ نەترووکێنم
ئەوسا وەرە ئەوسا وەرە

پەراوێز edit