ئاڵەکۆک

سوارە ئیلخانیزادە add_a_photo
سوارە خەوە بەردینە
١٢. پاییزە
ئەڵێم بڕۆم بە یەکجاری لەم شارە
ناوەکەت نەهێنم بەو زارە
کاتێ کە تاوی ئێوارە
کۆچ ئەکا لەم بنارە
نیشانم نەماوە
ڕۆیشتووم لەم ناوە
غەریبی شارانم یارم لێ تۆراوە

پەراوێز edit