ئاڵەکۆک

شامی کرماشانی add_a_photo
شامی چەپکەگوڵ
٨. شعر نەو
یا فراق ئاخر کوشیدەم، یا غەمِ ئەشعار نەو
وەی دودەردە ئەر نەمردم، دی نەلەرز دیرم نە تەو

ئاب و خاک قاڵب نەکەردە، گڵ وەپی ئووشن نەخشت
زەحمەتِ سەرمای زمسان ڕتبەیی یەخ دەیدە ئەو

قسسەیی بی مەغز و مەغزئازار و پووچ و بی‌لەزەت
دیم وەهەر جەمعی خوەنینەی، ئەهلِ مەجلس کەیدە خەو

ڕەوغەن و گووشت و برنج و لیومو عەمانی و سیب
کەی وە خامی بوود بخوەیدەی تا نەکریەیدە چڵەو

شاعرِ شیرین کەلامِ شیعر نەو! هەر یە بزان
عافیەت دورەن جەسەرکار، ئەر بخوید هەشت مەشکە ئەو

کاغەزی نفڵە، قەڵەم ڕەنجە و خوەت خەستە نەکە
ڕاە تو وە تورکسان چوو ئەی عەرەب! بی‌خود نەدەو١

قافیە سوڵتان شیعر و قاڵبِ خشتِ سوخەن
خشتِ بی قاڵب چ حاسڵ موڵکِ بی‌سوڵتان خرەو

ڕووحِ 'سەعدی' شاد کە نویسی کەس لە ئی مهنەت‌سەرا
'تا نەکیشد ڕەنج و مهنەت، گەنج وەنەسیبی نیەو'٢

سەدهزار ئەفسووس کە بردم سەدهزار حەسرەت وە گور
باعسِ بەدبەختی من چەرخ دوون و چەترِ کەو

شیعر نەو بایەد وە ژست و ناز مەخسووسی خوەنی
ئەر وە مەردانە خوەنیدەی، حەرفِ موفتە و ناحەسەو

شیعر نەو کوهنە وەیادم برد، نیەزانم چارە چەس
قسسەیی بی‌مەغز بەعزی، مەغز 'شامی' کرد خرەو

١. گلستان سعدی
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
کین ره که تو میروی به ترکستان است

٢. سعدی
نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد
زمسان ١٣٤٠.
نووسین: کەماڵ ڕەحمانی

پەراوێز edit