ئاڵەکۆک

شامی کرماشانی add_a_photo
شامی چەپکەگوڵ
٦. جواو دکتور موسەدق وە ملەت ئیران
(١)
ملەت ئیران! ملەت ئیران!
ئەوەڵ وە یاری حەی لامەکان
وە دوعای سەحەر عەلامەی کاشان
وە بەخت و ئیقباڵ خەلق موسوڵمان
خواهەم ئاباد کرد ئیران ویران
خودا یاری کەی وەکار هەر کەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(٢)
سەور کەین ئی‌چەرخه یەی دەور بخوەی دەور
قەوڵ دەم ئی ئەوزاع نەمینیت وەی تەور
بسازین وەگەرد زەمانەی پورجەور
مەجلس ملی هەردەم هانه شەور
بزانی هەڵوا نەتیجەی قوورەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(٣)
ئومیدوارم ئیران یەی سان بو
نه حاجی نه بەگ نه ئاغا و خان بو
نه یەکی له بان فەرش کاشان بو
نه یەکی له ناو کوچه وەیلان بو
هەر کەس کار بکەی کار ئەڕای فرەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(٤)
ئەر لە یاد نەیرن دەورەی شەهریوەر
نان لوبیا بارینه نەزەر
خورما مەخواردن له جیای شەکەر
چوار نەفەر شاد بین باقیتان پەکەر
جەمعێ مەواتن ساحەب بی‌بی هەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(٥)
یەقین گومان کەن دوکتور با ڕووسه
یا وە گەرد ملەت، ئمریکا دووسه
بیهودە ژەنن ئی تەپڵ و کووسه
خودا گەواهە دفای نامووسه
هەرگز گوڵ‌گە چی نیودەئەتڵەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(٦)
یەی تەن پیرەمەرد پاک و سەلیمم
نه موحتاج ماڵ نه زەڕ و سیمم
پاکزاد و حەق‌گو بی‌تەرس و بیمم
ئوستادم وەی تەور کەردەن تەعلیمم
حەق کوشی نیەکەم تا ئاخر نەفەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(٧)
نەفت ملی کردم، موڵکیش ملی بو
تاکەی ئی کارە ژیرە جولی بو؟
ڕوزگار وە کام تەوەکلی بو
حەسەن لات موحتاج حاجی قولی بو
ئەر بووشی مردم بووشن وەتەوەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(٨)
موسەدق کەی وەت تو شیرەکیش بو
سەرتاپا عوریان لوخت و ئاونیش بو
له ناو خەرابات نیرە دەرویش بو
سەرگەرم بادە و بەنگ و حەشیش بو
نیمی له ئیوە چکیدەی شیرەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(٩)
ملەت! وە قورعان وە سوورەی یاسین
ئیوە سوڵتانن لەلای خەلق چین
ڕوژی چەن هزار له مەیدان کین
چو بەرگ درەخت رزدەی زەمین
توپ چو ئمشی پاش خەلق وینەی مەگەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(١٠)
هزار ساڵ مه نو پای غارەتگەر
کوتاهـ بو له مەرز ئیران موزتەر
یەسه وەیاری بینای بان سەر
له ئیران نەیشتم یەی تەن له کافەر
ئی نام نیکه پەی ئیرانی بەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس

(١١)
ئیران نه ئیران، موسەدق ئاباد
ملەت نه ملەت، غولام ئازاد
لاهە نه لاهە، دیوان عەدڵ و داد
ڕەنج چرچیل کرد وە ڕەنج فەرهاد
ئیتر کوتا که «شامی» سوخەن بەس
له من نەپرسن تەکلیفمان چەس
تاوسان ١٣٣١.
چەپکەگوڵ، شامی کرماشانی، چاپی شەشەم، سرووش ـ تاران ١٣٧٠ هەتاوی، لاپەڕە ٣٩ـ٤٤.
نووسین و ئامادەکردن: کەماڵ ڕەحمانی

پەراوێز edit