ئاڵەکۆک

شامی کرماشانی add_a_photo
شامی چەپکەگوڵ
٥. داد ملەت ئیران وە دکتور موسەدق
(١)
وەبەس که گەردیم دەس وەبان دەس
قورب ئەڕام نەمەن چو میوەی ناڕەس
جواو سڵام نیەشنوم له کەس
بیکار چو ئیمه له ئیران فرەس
خوەش وەحاڵ هەرکەس مریت، ئاسوودەس
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس؟

(٢)
نیمی له ملەت دوچار دەردن
له سوب تا غوروب بیکار مەگەردن
وە گوسنەیی وینەی زەعفەران زەردن
مەرد موبارز ڕوز نەبەردن
زەڕ ئەڕای ئیوەو شەڕ ئەڕای ئیمەس؟
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس؟

(٣)
نیمی له ملەت چو گای پەرواری
هەر خوەن و خەفن له سمن کاری
نه دەرد جوفت خوەن نه دەردباری
سەرمەستن وەجام بادەی بی‌عاری
هەمیشه هەفت ڕەنگ لە سوفرەشان هەس
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس؟

(٤)
ئووشن چل‌هەزار بیکار لە پاتەخت
عومر گرامی مەگوزەرن وەسەخت
بی‌جا وو مەکان بی‌لباس و ڕەخت
سێ‌وەعده غەزا کەردەن وەیەی وەخت
ئاخر ئەوانەیش هەم نەوع ئیوەس
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس؟

(٥)
یەسه چوار ڕووژتر هەم زمستانه
زوخاڵ نابووده هیزوم گرانه
سدای زیل و بەم بەفروبارانه
چەقەی دنان تیەی چو مسگەرخانه
داش نانەوایی نیه کەفیدەدەس
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس

(٦)
غوسەی کەسادی سفید کرد ڕیشم
له سوب تا غوروب خەمیازه کیشم
من وه ئینتزار موشتەری نیشم
بازڕەسەیل هە رسات مەکەن تەفتیشم
چەبکەم ئەڕای تەڵەکەی بازڕەرس
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس؟

(٧)
موشتی زەڕپەرەس سکەی زەڕشناس
هیچ دینی نەیرن غەیرەز ئیسکناس
مەمجلس ڕیا و ڕەوزه قەرارداس
تا نیشان بیەن ئەسپاب و ئەساس
یه ڕەوزه نیه، یەیش یەی جوور حوقەس
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس؟

(٨)
سێ ماهه حقوق پاسەبان شار
نیە ڕەسید، نیەدەی دەس تەڵەب‌کار
مەر جورئەت دیرن بچنه بازار
یەچڕەی ئاغا، ئەوداد کەی سەرکار
دەس‌مایه نەیریم حەساوەکەت بار
وە دینت یەڕەسم نەقد و نسیەس
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس؟

(٩)
ئەوزاع مەملەکەت دەرهەم بەرهەمه
وینەی زولف یار پور پیچ و خەمه
نیمی له ملەت دوچار غەمه
ڕشتەی زندگی خەیلی موحکەمه
وەرنه وەئاسان گیان مەدەن وەدەس
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس؟

(١٠)
دەست و پای مەردوم پیچاس وەهەم
گش وە کە ساتی دوچارن وە غەم
لەهەر کەس پرسم ئووشی چەبکەم
وەگیان 'شامی' هەر له کیسەخوەم
من ئووشم بخوین تا ئەورەی که هەس
دوکتور موسەدق تەکلیفمان چەس؟
چەپکەگوڵ، شامی کرماشانی، چاپی شەشەم، سرووش ـ تاران ١٣٧٠ هەتاوی، لاپەڕە ٣٤ـ٣٨.
نووسین و ئامادەکردن: کەماڵ ڕەحمانی

پەراوێز edit